Nekretnine, usluge održavanja, izleti, najam vozila, grafički dizajn,

Što vidjeti

Katedrala sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog) najpoznatiji je simbol grada Trogira. Građena je i nadograđivana u periodu između 13. i 17.st. pa se na njoj mješaju stilovi od romanike, gotike, preko renesanse i baroka. Zvonik tako predstavlja vrlo zanimljiv prijmer rasta arhitektonskog spomenika kroz vrijeme i nudi presjek svih stilova koji su se javljali u Dalmaciji; od romanike do manirizma. Ipak, glavnina katedrale, građena je u romaničkom stilu.

katedrala

Radovanov portal, glavni portal katedrale, najznačajniji je srednovjekovni portal na istočnom Jadranu, a ime nosi po svome autoru Majstoru Radovanu koji ga je isklesao 1240.g.

portal1

Uz sjeverni zid katedrale nalazi se jedan od najljepših renesansih spomenika u Europi, Kapela Sv. Ivana Trogiranina posvećena zaštitniku grada Trogira. Strop je prekriven sa 26 kazeta u kojima se nalaze glave serafina.

U sakristiji katedrale nalazi se riznica iz 15.st. u kojoj se čuvaju zlatne i srebrne umjetnine, crkveno ruho, arhivska građa i ostala blaga grada.

Gradska loža, smještena na glavnom gradskom trg, nekoć je bila javni objekt koji je služio kao sklonište, okupljanilešte i sudnica. Na zidu se nalazi spomenik hrv. banu i biskupu Petru Berislaviću. Bogati reljefi su djela Nikole Firentinca i Ivana Meštrovića.

gradska-loza

Zavjetna crkva Sv. Sebastijana, smještena nasuprot katedrale, podignuta je polovicom 15.st. kao zahvala za spas grada od kuge. Umjesto zvonika ima Toranj gradskog sata.

gradski-sat-i-sv.-sebastijan

Palača Ćipiko također se smjestila na glavnom gradskom trgu te je zapravo sklop od više zgrada, s vremenom spojenih u jedinstvenu cjelinu. Najstariji zidovi datiraju iz doba ranog srednjeg vijeka, a najveći dio sklopa dala je obitelj Ćipiko izgraditi u 13.st. Na pročelju zgrade dominira velika gotička trifora, djelo Andrije Alešija.  Vrata su djela Ivana Duknovića, a južni portal djelo je Nikole Firentinca kao i stepenište, vrata i reljef sa likom Alviza Ćipika u maloj palači.

palaca-cipiko

Knežev dvor se smjestio na zapadnoj strani glavnog gradskog trga i danas služi kao gradska vjećnica, a u njemu je smješten i info centar turističke zajednice. Građen je u 13.st., a obnovljen tijekom 19.st.

knezeva-palaca

Muzej grada Trogira smješten je u palači bogate i utjecajne trogirske obitelji; Palači Garagnin – Fanfogna. Palača je bila izgrađena kao stambeno-gospodarski kompleks i obiluje detaljima iz različitih stilskih razdoblja od romanike do baroka.

gradski-muzej-trogir

Obrambene zidine iz 13.st. mogu se vidjeti sa same rive. Unutar zidina fromirala se stara gradska jezgra Traguriuma.

Gradska vrata su se očuvala na južnoj i na sjevernoj strani grada. Južna gradska vrata, ogromna, drvena i ojačana čavlima, prema natpisu iznad njih, potječu iz davne 1593.g. dok su sa sjeverne strane renesansna gradska vrata, djelo Bonina iz Milana, poviše kojih se nalazi kip zaštitnika grada – Sv. Ivana Trogirskog.

gradska-vrata

Tvrđava Kamerlengo nalazi se na jugozapadnom rubu grada (na „kraju rive“) i građena je u 15.st. za potrebe smještaja mletačke vojne posade. Ime je dobila po kamerlengu (camerarius), činovniku-blagajniku koji je vodio sve financijske poslove u dogovoru s knezom. Danas se unutar njezinih zidova ljeti održavaju koncerti i predstave, a sa vrha se pružaprekrasan pogled na rivu, otok Čiovo i brojne trogirske zvonike.

kamerlengo

Kula sv. Marka nalazi se na sjeverozapadu starog dijela grada Trogira. Okruglu kulu prilagođenu obrani od topovskih hitaca gradi Mletačka Republika tijekom 15. stoljeća, u doba najezde Turaka. Kula je izložena prema kopnu, a izvorno je bila spojena gradskim zidinama s tvrđavom Kamerlengo.

sv.marko-proba

Glorijet (klasicistički paviljon) sagrađen je između tvrđave Kamerlengo i kule Sv. Marka početkom 19.st. za vrijeme francuske vlasti u Dalmaciji, a u čast maršala Marmonta. Osobito je zanimljiv jer je jedan od rijetkih spomenika francuske vlasti u Dalmaciji.

glorijet