Nekretnine, usluge održavanja, izleti, najam vozila, grafički dizajn,

Kontakt

“Trag” obrt za usluge, dizajn, turizam i turistička agencija

Kardinala A. Stepinca 80A 21 220 Trogir Hrvatska

ID CODE: HR-AB-21-17010902564

MBO: 97403997

OIB: 78990998344

voditelj poslovnice: Marija Princivali

+385 91 164 88 74

info@trogirarea.com

Radno vrijeme: pon- petak 8-16:00 h

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i
89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti
u pisanom obliku na adresu:

Trag, obrt za usluge, dizajn, turizam i turistička agencija

K.A.Stepinca 80A

21220 Trogir

ili na
e-mail adresu: info@trogirarea.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka
prigovora.

Potrošač:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora: